INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNíka Stanislava Holuba NABÍZÍ – NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 238, K.Ú. Rohoznice – podíl ve výši id. 1/10 , SP. ZN. IŘ: KSHK 45 INS 20698/2015

Značka: KSHK 45 INS 20698/2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

11.11.2020
16.12.2020

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNíka Stanislava Holuba, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, K PRODEJI NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 238, K.Ú. Rohoznice– JEDNÁ SE O PRODEJ ID. 1/10 NA DANÝCH NEM. VĚCECH, ZAPSÁNO V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽníka – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČÚZK.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 16.12.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Rohoznice – S. Holub”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!