INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA VLASTIMILA ŠPRÁCHALA NABÍZÍ K PRODEJI SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. ZLATÁ OLEŠNICE SEMILSKÁ

Značka: KSHK 15 INS 15491/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

23.03.2021
31.05.2022

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA VLASTIMILA ŠPRÁCHALA, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ sp. zn. KSHK 15 INS 15491/2017, SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. ZLATÁ OLEŠNICE SEMILSKÁ Jedná se o tyto podíly na nemovitostech:

 • spoluvlastnického podílu o velikosti 1/108 k pozemkovým parcelám č. 1156, 1264, 1265, 1285 a 1286 zapsaného na listu vlastnictví č. 130 pro obec Zlatá Olešnice a katastrální území Zlatá Olešnice Semilská v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou;
 • spoluvlastnického podílu o velikosti 1/54 k pozemkovým parcelám č. 1206/6, 1207/1, 1208/1, 1210, 1211, 1212/3, 1213/3, 1216, 1220/1, 1220/2, 1221, 1225, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232/4, 1233/1, 1233/3, 1233/8, 1236/5, 1240/3, 1241/2, 1241/4, 1243, 1244, 1261, 1269, 1271, 1273, 1275/1, 1276, 1278, 1283, 1284, 1289/1, 1290, 1291/1, 1291/2, 1294, 1568/1, 1569 a 1570/8 zapsaného na listu vlastnictví č. 341 pro obec Zlatá Olešnice a katastrální území Zlatá Olešnice Semilská v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek: – prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – úhrada kupní ceny před podpisu kupní smlouvy; – insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců; – náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující; – kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje); – zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku. Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.5.2022. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Vlastimil Špráchal”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!