INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKŮ KRAVČÍKOVÝCH sp. zn. KSOS 36 INS 4892/2019, NABÍZÍ K PRODEJI SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/8 NA NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV č. 3416, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA

Značka: KSOS 36 INS 4892/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

01.02.2021
01.03.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitosti zapsané na LV č. 3416, k.ú. Slezská Ostrava ; Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; Slezská Ostrava; Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na nemovitosti zapsané ne LV č. 3416, k.ú. Slezská Ostrava, budovy bez č.p/č.e. (garáž) postavené na pozemku cizího vlastníka evidovaném jako parcela číslo 832. , náležející do majetkové podstaty dlužníků KRAVČÍKOVÝCH JANA A LENKY, SP. ZN. KSOS 36 INS 4892/2019.

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníků uvedené v oddílu č. I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 4. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi Slezská Ostrava – Kravčíkovi”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 1.3.2021. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.

 

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!