Insolvenční správce dlužníků, nabízí k prodeji nemovitý majetek:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.08.2021
16.09.2021

Insolvenční správce dlužníků, nabízí k prodeji nemovitý majetek:

 • pozemek k.ú. Paskov: pozemek p.č. 1645 – zahrada o výměře 1615 m2, v obci a k.ú. Paskov, vedeno na LV 1319 Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, kat. pracoviště Frýdek – Místek
 • pozemek k.ú. Zahořany u Berouna: spoluvlastnický podíl 1/12 pozemek p.č. 526 – ostatní o výměře 59 m2, v obci Králův Dvůr,  ú. Zahořany u Berouna , vedeno na LV 112 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Beroun

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu s datem doručení nejpozději do 16.09.2021.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 16.09.2021.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu
 • Uvedený majetek lze  zpeněžit pouze společně. Nabídky na odkoupení  pouze jednoho majetku nebudou akceptovány

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA”


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!