Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji Spoluvlastnický podíl DLUŽNÍKA na pozemku k.ú. Ludgeřovice – orná půda

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.01.2023
28.02.2023

Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji podíl DLUŽNÍKA na nemovitostech:

 • pozemek k.ú. Ludgeřovice: Spoluvlastnický poddíl  ¼  –  pozemek p.č. 1941/58 – orná půda o výměře 4988 m2, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, vedeno na LV 1351,

Podmínky prodeje: Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu  s datem doručení nejpozději  do 28.02.2023.

 • Lhůta pro podání nabídek končí 28.02.2023. Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové

 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny, případně email kontakt.

 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA POZEMEK  LUDGEŘOVICE”

 


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!