Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly pozemků-orná půda:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

02.11.2021
25.11.2021

Insolvenční správce dlužníků  nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly pozemků-orná půda:

 • spoluvlastnický podíl 1/40 –  pozemek p.č. 411/18 o výměře 815 m2 – orná půda,  vedeno na LV 99 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ, obec Panenské Břežany, katastrální území Panenské Břežany,
 • spoluvlastnický podíl 1/8  – pozemek p.č. 411/17 o výměře 2485 m2 – orná půda a pozemek p.č. 175/10 o výměře 32 m2 – trvalý travní porost, vedeno na LV 237  Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ, obec Panenské Břežany, katastrální území Panenské Břežany,

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s datem doručení nejpozději do 25.11.2021.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 25.11.2021.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu
 • Insolvenční správce neodpovídá za stav  zpeněžovaného majetku

 

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA – POZEMKY”


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Fráni Šrámka 128/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 285 000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 2540000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.04.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!