INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKŮ RADKA A SIMONY POŠMOURNÝCH NABÍZÍ – SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. STRÁŽ NAD NISOU

Značka: KSLB 86 INS 29057/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.11.2020
31.03.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKŮ RADKA A SIMONY POŠMOURNÝCH, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. STRÁŽ NAD NISOU, ZAPSáno V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKŮ Pošmourných– VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČÚZK.

Jedná se o tyto podíly na nemovitostech:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1454, k.ú. Stráž nad Nisou – byt, jednotka č 355/15, v budově č.p 355,
 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 185/19479 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1139, k.ú. Stráž nad Nisou,
 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 740/155832 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1279, k.ú. Stráž nad Nisou.

Kupní smlouvu bude správcem případně možné uzavřít až poté, co insolvenční soud vysloví souhlas s prodejem uvedeného majetku mimo dražbu.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.3.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Stráž nad Nisou – Radek a Simona Pošmourní”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2023 28.04.2023 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2023 30.06.2023 Olomoucký kraj 1350000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!