INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKŮ RADKA A SIMONY POŠMOURNÝCH NABÍZÍ – SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. SVÁROV U LIBERCE

Značka: KSLB 86 INS 29057/2016 6/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.11.2020
31.03.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKŮ RADKA A SIMONY POŠMOURNÝCH, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. SVÁROV U LIBERCE, ZAPSáno V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKŮ – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČÚZK.

Jedná se o tyto podíly na nemovitostech:

 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3  -nemovité věci zapsané na LV č. 406, k.ú. Svárov u Liberce,
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/63 -nemovité věci zapsané na LV č. 395,k.ú. Svárov u Liberce,
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/231 -nemovité věci zapsané na LV 396, k.ú. Svárov u Liberce,
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 -nemovité věci zapsané na LV č. 87, k.ú. Svárov u Liberce, jiné stavby bez č.p.

Kupní smlouvu bude správcem případně možno uzavřít až poté, co insolvenční soud vysloví souhlasné stanovisko s prodejem uvedeného majetku mimo dražbu.

 

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.3.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Svárov u Liberce – Pošmourní”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!