Insolvenční správce Martina Maňáska, IČO: 70446202, sídlem: 674 01 Třebíč, Nerudova 484/4, nabízí k prodeji podíl ve výši ¼ na nemovitostech:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

24.09.2020
29.10.2020

Insolvenční správce Martina Maňáska, IČO: 70446202,  sídlem: 674 01 Třebíč, Nerudova 484/4, nabízí k prodeji podíl ve výši ¼ na nemovitostech:

 • pozemek p.č. 722/13 o výměře 462 m2 – orná půda , 747/9 – ostatní plocha o výměře 113 m2, vše v obci Třebíč, katastrální území Ptáčov, vedeno KÚ pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Třebíč na LV 414. Sepsán podíl ve výši  1/4

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu  s datem doručení nejpozději  do 29.10.2020.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 29.10.2020.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka – insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny, případně email kontakt.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA MAŇÁSEK”


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!