Insolvenční správce nabízí k prodeji akcie společnosti DW MediaArts a.s. v likvidaci

Značka: MSPH 79 INS 30888 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

24.05.2022
31.10.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,00 Kč tj. celkem ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč ve společnosti DW MediaArts a. s. v likvidaci, IČO 24223166.

Společnost je v tuto chvíli v likvidaci, jediným nám známým aktivem společnosti je pohledávka vůči ods. Janě Suchánkové, bývalému členu představenstva, a to ve výši 1.392 393,24 Kč. Na majetek Jany Suchánkové byl nařízen konkurs vedený pod sp.zn. MSPH 79 INS 30888 / 2014.

Závazky společnosti činí cca 500 000 Kč.

Jedná se o akcionářský podíl ve výši 50%, druhý akcionář zemřel, akcie ještě před tím zabavil exekutor a v tuto chvíli jsou pravděpodobně stále v jeho držení. Z tohoto důvodu není možné svolat valnou hromadu, společnost zároveň nemá statutární orgán.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: martin.zavesky@zaveska.com nebo zaveskavos@email.cz nejpozději do 31.10.2023 do 12:00 hod. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi akcií DW Media Arts”.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!