Insolvenční správce nabízí k prodeji lesní pozemek (k.ú. Kuřim)

Značka: KSBR 27 INS 653/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

29.04.2021
15.06.2021

Insolvenční správce dlužníka, pana Ing. Martina Jaskulky, sp. zn. KSBR 27 INS 653/2020, nabízí k prodeji:

– pozemek parcelního čísla 3677/3, lesní pozemek o výměře 201 m2, zapsaný Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 3095 vedeného pro kat. území a obec Kuřim.

Podmínky prodeje:

K pozemku uplatnil právo ze zajištění věřitel, který udělil pokyn ke zpeněžení, a to nejvyšší nabídce s tím, že minimální kupní cena musí být 6.000,00 Kč. Kupní cena musí být uhrazena na základě výzvy insolvenčního správce se sdělením čísla účtu před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Nabídku kupní ceny učiňte nejpozději do 15. 6. 2021, a to písemně na adresu: M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy, nebo elektronicky na adresu: milan.svab@m-svab.cz.


Informace o zadavateli

M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy milan.svab@m-svab.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!