Insolvenční správce nabízí k prodeji podíl na nemovitostech

Cena: 73.250 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Velký hubenov, snědovice

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

29.09.2022
28.10.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl: ideální jedna šestina (id. 1/6) na pozemcích parc.č. St. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), parc.č. St. 41/3 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), parc.č. St. 41/4 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), parc.č. 43 (ostatní neplodná půda), parc.č. 44 (ostatní plocha, zeleň), parc.č. 45 (ostatní plocha, neplodná půda), parc.č. 46 (ostatní plocha, neplodná půda), parc.č. 47/1 (zahrada) a parc.č. 48/1 (ostatní plocha, neplodná půda), vše v katastrálním území Velký Hubenov a obci Snědovice se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví číslo 175 pro katastrální území Velký Hubenov a obec Snědovice. Podíl byl oceněn na 73 tisíc korun. Více informací Vám rádi poskytneme v kanceláři.


Informace o zadavateli

office@insolution.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!