Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku z insolvenčního řízení společnosti Ferro Building a.s.

Značka: MSPH 78 INS 4635/2008

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.05.2023
01.06.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku z insolvenčního řízení dlužníka FERRO BUILDING a.s. vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 78 INS 4635/2008 ve výši 311 994,64 Kč vůči dědicům po zemřelém Ing. Vladimíru Boučkovi narozenému dne 22.9.1944, zemřelém dne 10.1.1921, posledně bytem U studánky 326/26, 170 00 Praha 7. Pohledávka sepsaná v soupisu MP z titulu nároku na náhradu škody a bezdůvodného obohacení Ing. Boučka je přihlášena do dědického řízení, které je projednáváno u Obvodního soudu pro Prahu 7 – soudní komisařkou Mgr. Gajané Rejzková, notářka se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1. Pohledávka nebyla dosud přezkoumána a není tedy ani zjištěna a s ohledem na to, že aktiva dědictví se nachází v cizině, je předpoklad delší doby projednávání dědického řízení.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců,

– Správce nenese odpovědnost za dobytnost pohledávky.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: martin.zavesky@zaveska.com nebo zaveskavos@email.cz. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – FERRO BUILDING a.s.”, a to nejpozději do 31.5.2023 do 12:00 hodin.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!