Insolvenční správce nabízí pohledávku z insolvenčního řízení – Aktualizace výběrového řízení

Značka: KSPH 64 INS 20191 / 2015

Cena: 1 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.03.2020
02.10.2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku z insolvenčního řízení ve výši 700 000 Kč za panem Radkem Dietrichem, nar. 26.08.1970,  Bydliště náměstí Jiřího z Poděbrad 1561/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

 

Jedná se o pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení pana Radka Dietricha, nar. 26.08.1970, Bydliště náměstí Jiřího z Poděbrad 1561/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3, na úkor dlužníka, společnosti WE ARE STYLE s.r.o., IČ 29154847, sídlem Široká 3, 251 01 Říčany, tím, že dne 29.6.2017 jako jednatel společnosti, vědom si úpadku společnosti a probíhajícího insolvenčního řízení, které bylo zahájeno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28.6.2016, č.j. KSPH 64 INS 20191/2015-A-31, prodal movitý majetek společnosti, konkrétně vybavení cukrárny ČIKO, kterou společnost provozovala v Praze v ul. Jindřišská, za částku 700.000 Kč, kterou přijal prostřednictvím bezhotovostní platby, vědom si skutečnosti, že není oprávněn tímto majetkem disponovat, uvedenou částku následně užil nezjištěným způsobem, neinformoval insolvenční správkyni a neuhradil ani část závazků společnosti, čímž způsobil ve vztahu k majetkové podstatě společnosti škodu ve výši 700 000 Kč.

Na jednatele společnosti bylo podáno trestní oznámení, nyní probíhá soudní řízení. Nárok dlužníka byl zažalován u civilního soudu, pohledávka byla přiznána rozsudkem pro zmeškání.

Podmínky prodeje:
– prodej nejvyšší nabídce
– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců,
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující
– Správce nenese odpovědnost za dobytnost pohledávky.

 

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: martin.zavesky@zaveska.com nebo zaveskavos@email.cz. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – We are style”, a to nejpozději do 15.9.2020 do 12:00 hodin.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!