Insolvenční správce nabízí postoupení pohledávky z insolvenčního řízení za povinnou Veronikou Vaňkovou.

Značka: KSCB 27 INS 18939 / 2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.08.2022
08.09.2022

Insolvenční správce dlužníka: Ing. Mareš Jan, 17. listopadu 1475, Písek, IČO: 18406122, RČ 590705/1073, sp. zn. KSCB 27 INS 18939 / 2013, nabízí k postoupení pohledávku sepsanou do majetkové podstaty dlužníka za:

Veronikou Vaňkovou, narozenou dne 10. 9. 1990, bytem Zenklova 617/168, 180 00 Praha, z titulu náhrady škody přiznané usnesením Okresního soudu v Kolíně ze dne 21. 3. 2019, č. j. 11 C 357/2016-117.

V celkové výši: 18 000,00 Kč.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce
– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců,
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující
– Správce nenese odpovědnost za dobytnost pohledávky

 

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: martin.zavesky@zaveska.com nebo zaveskavos@email.cz. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – Vaňková”, a to nejpozději do 7.9.2022 do 12:00 hodin.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.08.2022 21.09.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.08.2022 23.09.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.08.2022 30.09.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.08.2022 30.09.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!