Insolvenční správce nabízí postoupení velmi zajímavé pohledávky z insolvenčního řízení.

Značka: KSPH 66 INS 9013 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekPohledávky

04.05.2022
07.06.2022

Insolvenční správce dlužníka: Kratochvíl Petr, Hořátev 252, Hořátev, IČO: 70727058, sp.zn. KSPH 66 INS 9013 / 2014, nabízí k postoupení pohledávku sepsanou do majetkové podstaty dlužníka za:

Dany Kratochvílů
IČ: 01803514    (viz obchodní rejstřík)
Rodné číslo / Datum nar.: 895327/1085 / 27.03.1989
Bydliště: Hořátev, Hořátev 252, PSČ 289 13

 

Pohledávka je přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze: KSPH 62 INS 1315 / 2019.

Celková výše pohledávky: 737 784,31 Kč

Aktuální výše pohledávky: 567 299,19 Kč

Předpokládaná míra uspokojení (dle sdělení insolvenčního správce v IŘ KSPH 62 INS 1315 / 2019): 51,21%

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce
– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců,
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující
– Správce nenese odpovědnost za dobytnost pohledávky

 

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: martin.zavesky@zaveska.com nebo zaveskavos@email.cz. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – Kratochvílů”, a to nejpozději do 6.6.2022 do 12:00 hodin.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 15.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!