INSOLVENČNÍ SPRÁVCE NABÍZÍ – SKLADOVÉ ZÁSOBY OBUVI AJ.

Značka: MSPH 77 INS 17419 / 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

19.02.2021
06.04.2021

Insolvenční správce Ing. Lee Louda, Ph.D., nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka X – TRADING s.r.o., IČO 27360865, Molitorovská 324/9, 100 00, Praha 10 – Strašnice (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 17419 / 2018.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek (skladové zásoby) a vybavení obchodů. Jedná se o 1517 párů obuvi značky GEOX, 74 bund a vest značky GEOX, 20 pásků značky GEOX aj. zboží a vybavení prodejny. Majetek je blíže specifikován v soupisu majetkové podstaty ze dne 22.1.2021, zveřejněného na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. B-82. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo:

2 – Pánská, dámská a dětská obuv značky GEOX – 1517 párů

3 – Dámské a pánské bundy a vesty značky GEOX – 74 kusů

4 – Pánské a dámské pásky značky GEOX – 20 kusů

5 – Doplňkové zboží z prodejny

6 – Vybavení prodejny

 

Byla provedena detailní kontrola a inventura, při které byly všechny typy obuvi a ostatní majetek nafoceny. Majetek je bezpečně uskladněn.

 

Fotografie nabízeného majetku (všechny druhy a počty obuvi a bund):

https://insol.rajce.idnes.cz/X-Trading_Geox_Plzen/

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

 

Insolvenční správce nabízí položky soupisu majetkové podstaty číslo 2 až 6 k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zajištěným věřitelem.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat jednotlivě na každou položku soupisu majetkové podstaty zvlášť v cenách bez DPH (POZOR! – nejedná se o kusový prodej) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 19.3.2020 (12:00 hod).


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!