Insolvenční správce nabízí vybavení kanceláří

Značka: MSPH 98 INS 4247/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Movité věci

23.03.2023
26.06.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Arca Capital Bohemia, a.s., IČO: 271 10 265, se sídlem Michelská 966/74, 141 00 Praha 4 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 4247/2022.
Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 20.10.2022 pod číslem dokumentu MSPH 98 INS 4247/2022-B-14.
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=52546952
Jedná se o položku soupisu majetkové podstaty uvedenou v části II. Movitý majetek pod číslem:
2 – Vybavení kanceláří

Vše v současnosti umístěno ve Lhotě pod Libčany

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedenou položku soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.
– Lhůta k podávání nabídek je do 5.6.2023.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!