Insolvenční správce společnosti Dental & Esthetic Clinic s.r.o., IČO: 01735284, sídlem: 110 00 Praha 1, Těšnov 1163/5, nabízí k prodeji soubor movitého majetku

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

03.08.2020
20.08.2020

Insolvenční správce společnosti Dental & Esthetic Clinic s.r.o., IČO: 01735284, sídlem: 110 00 Praha 1, Těšnov  1163/5, nabízí k prodeji soubor movitého majetku:

 

 • položka 2) –  interorální rentgen TRG Gendex – Oralic AC
 • položka 3) –  dentální kompresor –  EKOM S3
 • položka 4) –  horkovzdušný strerizátor  – autokláv Chirana HS 60/1
 • položka 5) –  sestava skříněk 1 ( 2x spodní + 2x horní) , včetně dřezu
 • položka 6) –  sestava skříněk 2 ( 4x spodní + 2x horní), včetně dřezu
 • položka 7) –  pracovní stůl včetně 2 kusů šuplíkového kontejneru , poškozeno, bez šuplíků

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu  s datem doručení nejpozději  do 20.08.2020.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 20.08.2020.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena do 20.08.2020 v zalepené obálce označené  “ NEOTVÍRAT NABÍDKA DENTAL“

Upozornění:  insolvenční správce zájemcům sděluje, že  zařízení pod položkou  2-4  bylo  před zahájením insolvenčního řízení demontováno a insolvenční správce není  schopen garantovat  funkčnost zařízení, ani  zdali byla demontáž  provedena odborně.

Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!