Insolvenční správce společnosti Enginebay s.r.o., IČO: 05525284, sídlem: 602 00 Brno, Nové sady 988/2, nabízí k prodeji soubor movitého majetku

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

05.08.2020
10.09.2020

Insolvenční správce společnosti Enginebay s.r.o., IČO: 05525284, sídlem: 602 00 Brno, Nové sady  988/2, nabízí k prodeji soubor movitého majetku:

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu  s datem doručení nejpozději  do 10.09.2020.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 10.09.2020.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA ENGINEBAY”

Upozornění:  insolvenční správce zájemcům sděluje, že  movitý majetek  byl demontován a insolvenční správce není  schopen garantovat  funkčnost zařízení, ani  zdali byla demontáž  provedena odborně.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Fráni Šrámka 128/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 07.04.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 07.04.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 07.04.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!