internetová doména CBD.cz

Značka: 230939

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

07.05.2024
31.05.2024

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce, se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75,  jako likvidátor společnosti CBD Real, s.r.o. v likvidaci, IČO 27419215, která byla zrušena z moci úřední soudem, nabízí k úplatnému převodu internetovou doménu cbd.cz. Nabídky s uvedením ceny zasílejte do datové schránky likvidátora dutxwdc nebo doporučenou poštou na jeho adresu tak, aby mu byly doručeny nejpozději do 30.5.2024; obálku nebo předmět datové zprávy označte slovy CBD Real. Smlouva bude uzavřena s tím, kdo nabídne nejvíce. Cena musí být zaplacena před podpisem smlouvy. Likvidátor si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení změnit, nevybrat žádnou z nabídek nebo toto výběrové řízení zrušit. Případné doplňující informace jsou k vyžádání na mailu pavel@cizkovsky.cz

JUDr. Pavel Čížkovský


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!