inzerce na prodej pohledávky

Značka: 774573

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Pohledávky

21.06.2024
31.07.2024

INZERCE NA PRODEJ POHLEDÁVKY

Insolvenční správce dlužníka QUARTET Czech s.r.o., v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. KSOS 31 INS 1543/2017, nabízí k prodeji mimo dražbu

 • pohledávku z titulu náhrady škody za panem Romanem Stupkou, nar. 28.10.1952, sepsanou v aktualizovaném soupise majetkové podstaty ze dne 14.12.2021 (B-28 insolvenčního spisu) pod položkou IV. Pohledávky, poř. č. 1, ve výši 489.900,- Kč, která je v současné době vedena u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M. Půjde tedy o úplatné postoupení pohledávky ve výši, v jaké bude existovat ke dni uzavření smlouvy.

Podmínky prodeje:

 • pohledávka bude prodána zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky
 • pohledávka bude prodána ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni uzavření smlouvy o jejím postoupení a prodávající – postupitel nebude odpovídat za její vady, a to ani skryté, jakož i její dobytnost

Insolvenční správce:

 • je oprávněn odmítnout všechny doručené nabídky bez uvedení důvodu či od nabídky odstoupit
 • nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána, nebo jejichž nabídku odmítl
 • upozorňuje zájemce, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávek a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávek a ani za jejich vymahatelnost

Písemná nabídka nechť obsahuje:

 • údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně
 • identifikační údaje zájemce, včetně emailového a telefonního kontaktu (v případě právnické osoby také údaj o osobě oprávněné za právnickou osobu jednat)

Nabídky zasílejte elektronicky na e‑mailovou adresu insolvence@akostrava.cz, nebo poštou na adresu Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, nebo prostřednictvím datové schránky – id DS ixqikbd, a to v termínu do 31.7.2024. Nabídku označte jako „Prodej pohledávky – IŘ QUARTET Czech s.r.o.“,

V případě, že zájemce bude mít zájem nahlédnout do listin týkajících se zpeněžované pohledávky, může tak učinit ve lhůtě pro předložení nabídky na koupi v advokátní kanceláři po předcházející dohodě a po podpisu závazku mlčenlivosti.

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!