IŘ Táňa Mášová-prodej movité věci-osobní automobil Kia Rio

Značka: I-30/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

30.01.2024
07.03.2024

Mgr. Václav Rožec

insolvenční správce

602 00 Brno, Kobližná 19                     tel. : 542134287   tel., fax. : 542218044                  

                                                                e-mail:vaclavrozec.sak@email.cz

 

naše značka: I-30/2020

 

 

Věc   :   insolvenční řízení na majetek dlužníka Táňa Mášová, r.č. 775324/5434,

              IČ: 67332919, bytem Selská 946, 749 01 Vítkov

oznámení o zjištění úpadku dlužníka, o povolení a schválení oddlužení dlužníka

           – prodej Vozidla z majetkové podstaty dlužníka

 

Vážení,

 

tímto si Vám dovoluji oznámit, že Krajský soud v Ostravě vydal dne 4. 8. 2020 usnesení,         č.j. KSOS 34 INS 15509/2020-A-6, kterým zjistil úpadek dlužníka Táňa Mášová,                r.č. 775324/5434, IČ: 67332919, bytem Selská 946, 749 01 Vítkov (dále také jen „dlužníka“), dále tímto usnesením soud povolil oddlužení dlužníka a dále jsem byl tímto usnesením ustanoven insolvenčním správcem dlužníka. Dále vydal Krajský soud v Ostravě dne 3.8.2021 usnesení pod č.j. KSOS 34 INS 15509/2020-B-4, kterým mj. schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Dovoluji si Vás tímto informovat, že se souhlasem insolvenčního soudu daným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.1.2024, č.j. KSOS 34 INS 15509/2020-B19, je nabízena k prodeji mimo dražbu podle § 289 odst.1 IZ movitá věc zapsaná v oddíle II. Movité věci poř. č. 7 soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to :

 • osobní automobil Kia Rio, RZ: 7T35966, VIN:KNADH511AB6793357, 1. registrace 2011, barva červená (dále také jen „Vozidlo“).

Pro prodej Vozidla dlužníka mimo dražbu jsou stanoveny následující podmínky:

 1. Vozidlo bude prodáno osobě, která nabídne nejvyšší cenu,
 2. zájemce doručí nabídku ceny za prodej Vozidla v uzavřené obálce na adresu insolvenčního správce Mgr. Václava Rožce, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno, s označením „IŘ Táňa Mášová – Vozidlo“, a to nejpozději do 10,00h dne 7.3. 2024,
 3. cena bude uhrazena na účet správy majetkové podstaty dlužníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 8737863210/2700 před podpisem smlouvy o prodeji Vozidla, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne zaslání oznámení o přijetí vybrané nabídky,
 4. Vozidlo se prodává z majetkové podstaty dlužníka, jak stojí a leží,
 5. e) insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Prohlídka Vozidla je možná po předchozí telefonické dohodě na termínu prohlídky Vozidla. Další informace můžete získat na tel.č.542134287, e-mail: Jana.Pravdova@sakbrno.cz

 

S pozdravem

Mgr. Václav Rožec

insolvenční správce dlužníka

Táňa Mášová

Informace o zadavateli

Václav Rožec vaclav.rozec@sakbrno.cz Kobližná 47/19, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 09.08.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!