JAGUAR CC9

Cena: 244000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Doksy, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Movité věci

14.04.2020
25.08.2020

Insolvenční správce nabízí z majetkové podstaty dlužníka HUNTERS Security s.r.o., sp. zn. MPSH 92 INS 600/2019, k prodeji osobní automobil JAGUAR CC9,  varianta H, verze 502, sedan, barva bílá NER. Datum první registrace vozidla 23.11.2012. Stav vozidla: drobná poškození laku, poškozené pravé přední dveře, odřené boky ráfků předních kol, chybí středové zátky kol, poškozený mechanismus zavírání přední kapoty, čalounění místy zašlé. Výchozí cena nového automobilu 1.196.448,-Kč. Osobní automobil se nachází v depozitu insolvenčního správce v Doksech. Prohlídky budou možné po předchozí domluvě. V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete sdělení prostřednictvím e-mailu insolvence49@gmail.com.

Podmínky prodeje:

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, minimální výše nabídky je 244.000,-Kč vč. DPH,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ),
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • insolvenční správce není oprávněn poskytnout záruku za zpeněžený majetek,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout,
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky),
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení,
 • lhůta pro podání cenových nabídek končí 25.8.2020.

V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence49@gmail.com.

Ve své nabídce prosím uveďte :

 • přesnou identifikaci majetku, o který máte zájem,
 • nabízenou kupní cenu ( zřetelně označte, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo včetně DPH),
 • identifikaci zájemce ( jméno, příjmení, název obchodní firmy, IČ, adresu trvalého bydliště či sídla),
 • telefonní kontakt,
 • souhlas s podmínkami prodeje majetku.

Informace o zadavateli

František Hendrych insolvence49@gmail.com
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!