Jan Čepera – pohledávka do majetkové podstaty

Značka: KSBR 29 INS 16954/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

03.06.2021
30.06.2021

Insolvenční správce dlužníka Jan Čepera, bytem Vrbovec 115, okres Znojmo, vyhlašuje nabídkové řízení na odkup pohledávky majetkové podstaty po tomto dlužníku, z titulu pravomocných Usnesení KS Brno,

sp.zn.KSBR 29 INS 16954/2017 – B -27, B -43  a  B – 48 v celkové výši 120.000,00 Kč a dále pohledávka z titulu neuhrazeného nedoplatku vůči OSSZ ve výši 26.263,00 Kč a VOZP ve výši 24.283,00  Kč (B – 27), které měl dlužník uhradit do majetkové podstaty a neučinil tak. Ve věci podán návrh na exekuci k Exekutorskému úřadu Znojmo.

Případný zájemce o odkoupení těchto pohledávek po Janu Čeperovi, nechť kontaktuje Insolv.správce JUDr. Miloslava Horská, Velkopavlovická , 628 00 Brno, tel.: 544 23 9004, email: ak.horska@seznam.cz.

Informace o zadavateli

JUDr. Miloslava Horská ak.horska@seznam.cz Velkopavlovická 25, 628 00 Brno-Vinohrady, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!