JUNG spol. s r.o. , IČ 42864011 – prodej pozemku parc.č. 1078/3 orná půda v k.ú. Komárov u Opavy – výběrové řízení

Značka: 33 K 37/99-pozemek 1078/3

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

21.11.2019
20.11.2020

Správce konkursní podstaty úpadce: JUNG spol. s r.o., sídlem Opava-Jaktař, Stypova 1, IČ 42864011 (dále jen „úpadce“) zpeněží mimo dražbu pozemek z konkursní podstaty úpadce za těchto podmínek:

 1. Předmětem zpeněžování je pozemek parc. č. 1078/3 orná půda v k.ú. Komárov u Opavy o výměře 15 104 m2 (dále jen „pozemek“). Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na listu vlastnictví č. 339 pro obec Opava, katastrální území Komárov u Opavy.
 2. Pozemek bude zpeněžen prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce. Kupní cena za prodávaný pozemek musí být zaplacena nejpozději před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 3. Termín pro podání nabídek: nejpozději do 18.12.2019 do 12.00 hodin. Písemné nabídky zájemců s uvedením výše navrhované ceny za pozemek musí být doručeny v uzavřené obálce do uplynutí termínu pro podání nabídek k rukám správce konkursní podstaty: JUDr. Pavel Korta, správce konkursní podstaty úpadce: JUNG spol. s r.o., ul. Poštovní č. 2, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.
 4. Jediným kritériem pro posouzení nabídky zájemců je výše navrhované kupní ceny za prodávaný pozemek. Prohlídku pozemku je možno uskutečnit po předchozí domluvě se správcem konkursní podstaty JUDr. Pavlem Kortou – telefonní číslo: 596 115 888.
 5. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo ukončit zpeněžování pozemku bez náhrady jakýchkoliv škod či jiných nákladů. Neúspěšní uchazeči nebudou vyrozumíváni o výsledcích výběrového řízení.

Informace o zadavateli

Pavel Korta ak.korta@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!