Kancelářské vybavení dlužníka HATO, spol. s r.o.

Značka: MSPH 89 INS 22656/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

29.04.2022
11.05.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka HATO, spol. s r.o., IČO 61325023, sídlem Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 22656/2020. Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 22.2.2022 pod číslem dokumentu B-25. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo: 5 – Kancelářské zařízení, kancelářská sestava (policové skříně sestava 3ks, pohovka hnědá dvoumístná, psací stůl sestava 3ks, zrcadlo nástěnné 150×50 cm, židle kancelářské černá na kolečkách, židle kancelářské červená, 2x PC sestava – počítač, monitor a klávesnice, kompaktní síťová multifunkční tiskárna HP LaserJet M1212nf MFP, nástěnné hodiny) Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon). Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek: – Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zástupcem věřitelů. – Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy. – Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit. – Nabídku je nutno podat na každou položku zvlášť v částce bez DPH (Dlužník je plátce DPH) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon. – Lhůta k podávání nabídek je do 15.10.2022 (12:00 hod).   Bližší informace k nabízenému majetku: Prohlídka možná v Brně po domluvě.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 27.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 01.07.2024 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!