Kancelářské vybavení – (Tiskárna – CANON iR ADVANCE C5235i, Počítač HP 290 G1 SFF, kancelářský stůl…)

Značka: PRAGOSTAV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.01.2023
16.01.2023

v ins věci: PRAGOSTAV – Zličín s.r.o., IČO 28455754, sídlem Do Zahrádek I 184/2, 155 21 Praha 5,
s.z. MSPH 76 INS 6629/2022

Vyhlašovatel: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce dlužníka
PRAGOSTAV – Zličín s.r.o., IČO 28455754, sídlem Do Zahrádek I 184/2, 155 21 Praha 5,
vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy.

Předmětem kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k věci hromadné –
Kancelářské vybavení

Dle Soupisu prodávaného majetku – příloha č.1.
Ocenění majetku dle IS: 34.000,- Kč.
Prohlídka možná po dohodě na e-mail: jiri.dorvrtel@isolc.cz.
Dlužník je plátcem DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky.
Podmínky soutěže:
1) kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí nabídky vyhlašovatelem

2) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

3) veškeré náklady související s převozem předmětu převodu hradí nabyvatel

4) nabídka musí obsahovat:
a) přesné označení zájemce
b) označení předmětu převodu – „Nabídka PRAGOSTAV – Kancelářské vybavení
c) návrh kupní ceny vč. DPH

5) zájemce doručí písemnou nabídku s označením „Nabídka PRAGOSTAV – Kancelářské vybavení „
a) na adresu: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, nebo
b) do datové schránky v7zv7dt, nebo
c) na E-mail: jiri.dovrtel@isolc.cz nejpozději do 16.1.2023, 10:00 hod. K opožděným nabídkám se nepřihlíží.

6) vyhlašovatel písemně oznámí výsledek soutěže s tím, že si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky


Přílohy:

Informace o zadavateli

Radoslav Lavička, Mgr. radoslav.lavicka@isolc.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 16.05.2024 Celá ČR 15 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 21.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 03.05.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!