KERS Investment – postoupení pohledávky

Značka: 995036

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

16.04.2021
18.06.2021

Insolvenční správkyně dlužníka KERS Investment s.r.o., se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Praha 4 – Michle, IČ: 289 37 741, nabízí k úplatnému postoupení pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstatě za Petrem Kaštovským, bytem Pod Karlovem 1574/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady ve výši 1.030.000,- Kč s příslušenstvím. Jedná se o pohledávku z důvodu zápůjčky a stane se splatnou 31.12.2023.

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 996/22, 702 00 Moravská Ostrava, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, osobně anebo emailem na emailovou adresu katerina.martinkova@akostrava.cz Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 18.06.2021

Každá nabídka, nechť obsahuje:

 • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
 • výši nabízené úplaty za postupované pohledávky

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávky a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávky a za její vymahatelnost.

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku. Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi pohledávky, že doručené nabídky budou předloženy insolvenčnímu soudu k učinění rozhodnutí o udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávek.

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k pohledávce, a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně. Nahlížení do dokumentace bude umožněno poté, co zájemce převezme závazek nepoužít získané informace jinak, než k předložení nabídky. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!