KERS Investment – úplatné postoupení pohledávky

Značka: 995036

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

22.07.2021
24.09.2021

Insolvenční správkyně dlužníka KERS Investment s.r.o., se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Praha 4 – Michle, IČ: 289 37 741, nabízí k úplatnému postoupení pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstatě za Petrem Kaštovským, bytem Pod Karlovem 1574/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady ve výši 1.030.000,- Kč s příslušenstvím. Jedná se o pohledávku z důvodu zápůjčky a stane se splatnou 31.12.2023. Na jistinu pohledávky sepsanou do majetkové podstaty zaplatil Petr Kaštovský ke dni 15.07.2021 částku ve výši 24.000,- Kč.

 

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 996/22, 702 00 Moravská Ostrava, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, osobně anebo emailem na emailovou adresu katerina.martinkova@akostrava.cz  Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 24.09.2021

 

K úplatnému postoupení pohledávek dojde za těchto podmínek:

 • pohledávka bude postoupena ve výši, v jaké bude existovat ke dni uzavření smlouvy o úplatném postoupení, a to včetně všech práv
 • pohledávka bude úplatně postoupena zájemci, který ke dni uskutečnění prodeje předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek
 • pohledávku nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží, tedy bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady

 

Každá nabídka, nechť obsahuje:

 • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
 • výši nabízené úplaty za postupovanou pohledávku

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávky a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávky a za její vymahatelnost.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku. Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi pohledávky, že doručené nabídky budou předloženy insolvenčnímu soudu k učinění rozhodnutí o udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávky.

 

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k pohledávce, a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně. Nahlížení do dokumentace bude umožněno poté, co zájemce převezme závazek nepoužít získané informace jinak, než k předložení nabídky. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!