KERS Investment – úplatné postoupení pohledávky

Značka: 995036

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

09.11.2020
10.01.2021

Insolvenční správkyně dlužníka KERS Investment s.r.o., se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Praha 4 – Michle, IČ: 289 37 741, nabízí k úplatnému postoupení pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstatě za Petrem Kaštovským, bytem Pod Karlovem 1574/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady ve výši 1.030.000,- Kč s příslušenstvím. Jedná se o pohledávku z důvodu půjčky a stane se splatnou 31.12.2023.

 

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 996/22, 702 00 Moravská Ostrava, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, osobně anebo emailem na emailovou adresu katerina.martinkova@akostrava.cz  Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 10.01.2021

 

Každá nabídka, nechť obsahuje:

  • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
  • výši nabízené úplaty za postupované pohledávky včetně DPH

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávky a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávky a za její vymahatelnost.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku. Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi pohledávky, že doručené nabídky budou předloženy insolvenčnímu soudu k učinění rozhodnutí o udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávek.

 

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k pohledávce, a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně. Nahlížení do dokumentace bude umožněno poté, co zájemce převezme závazek nepoužít získané informace jinak, než k předložení nabídky. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!