KSPA 71 INS 16111 / 2023, Zdeněk Damek a Vlasta Damková – prodej majetku mimo dražbu

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.05.2024
22.06.2024

Plzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužníků Zdeňka a Vlasty Damkových vyhlašuje výběrové řízení na prodej níže specifikovaného nemovitého majetku mimo dražbu:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcelní č. 607/1 (trvalý travní porost) o výměře 8 650 m² a na pozemku parcelní č. 608/1 (trvalý travní porost) o výměře 5 417 m², vše zapsáno na LV č. 44 pro obec a katastrální území Kameničky u KÚ pro Pardubický kra, Katastrální pracoviště Chrudim za min. kupní cenu 162.000,- Kč

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcelní č. 721/11 (lesní pozemek) o výměře 8 909 m² zapsaný na LV č. 96 pro obec a katastrální území Svratka u KÚ pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, za minimální kupní cenu 84.000,- Kč.

Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.

Informace o zadavateli

Jarmila Sedláčková jarmila.sedlackova@pl-insolvencni.cz Masarykovo náměstí 110, Přeštice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!