Kunkursní správce Státního statku Čáslav nabízí k prodeji pozemek vedený na LV č. 11597, obec i kat. území Zruč nad Sázavou o výměře 14 304 m2.

Značka: 98 K 66/97

Cena: 250000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

02.02.2021
28.02.2021

Konkursní správce úpadce: Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ: 00104248

nabízí  k prodeji pozemek vedený na LV č. 11597, obec i kat. území Zruč nad Sázavou, a to:

Obec: Kat. území: LV č.: Pozemek
p.č.:
Výměra m2 Druh pozemku Způsob ochrany
Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou 11597 2394/1 14304 trvalý trav porost zem. půdní fond

V KN je uvedeno právo hospodaření s majetkem pro Státní statek Uhlířské Janovice, IČ: 00104264, Státní statek Čáslav je jeho nástupnickou organizací.

 

Podmínky prodeje:

 1. VŘ končí dne 25.2.2021 ve 14.00 hod.
 2. Nabízená cena nesmí být nižší než částka ve výši 250.000,-Kč za pozemek, jedná se o prodej nejvyšší nabídce. (dvěstě_padesát_ticíc_korun_českých)
 3. Poplatek ve výši 2.000,-Kč za návrh na vklad nového vlastníka do katastru nemovitostí hradí kupující (nabyvatel). Návrh na vklad vypracuje správce konkurzní podstaty a podá příslušný návrh na katastrální úřad.
 4. Součástí cenové nabídky musí být i návrh termínu pro odkoupení pozemku.
 5. Nabídky do VŘ může zájemce zaslat poštou nebo předat osobně na adrese Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav s tím, že nabídka bude podána
  v zalepené obálce s uvedeným označením odesílatele a dále označené v levé horní části obálky nápisem: „VŘ – Zruč NEOTVÍRAT!!!“ Případně je možné podat nabídku i e-mailem s předmětem: „VŘ Zruč – cenová nabídka“ na adresu zaveskavos@email.cz nebo zaveska.hana@zaveska.com.
 6. Termín pro podání nabídky bude splněn doručením nabídky do 14.00 hod. dne 25.2.2021.
 7. Hlavním kritériem pořadí při výběru jednotlivých nabídek je nabídnutá cena. Vedlejším kritériem pak bude navržený termín pro odkoupení pozemku. Při rovnosti nabídkových cen dostane přednost ten zájemce, který nabídne pro správce konkurzní podstaty výhodnější vedlejší kritérium nabídky.
 8. Vyhlášení vítěze výběrového řízení podléhá schválení věřitelského výboru úpadce.
 9. Pokud vybraný účastník neuzavře kupní smlouvu ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od převzetí výzvy od správce konkurzní podstaty k uzavření kupní smlouvy, popřípadě v jiném dohodnutém termínu s navrhovatelem VŘ, může být osloven výzvou k uzavření smlouvy v pořadí další účastník.
 10. Správce konkurzní podstaty si vyhrazuje právo na zrušení VŘ bez uvedení důvodu nebo na odmítnutí některých nabídek, popřípadě všech nabídek.

Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!