LV č. 649, id. 1/2 par.č. 5424 vodní plocha, par.č. 5425 trvalý travní porost a par.č. 5431 trvalý travní porost

Značka: 58D 736/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nehmotný majetek

06.08.2021
31.08.2021

Do soupisu likvidační podstaty byl sepsán majetek:

id. 1/2 pozemků zapsaných na LV č. 649 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro k.ú. Radiměř, obec Radiměř, a to par.č. 5424 vodní plocha, par.č. 5425 trvalý travní porost a par.č. 5431 trvalý travní porost

Insolvenční správkyně hodlá  spoluvlastnické podíly zpeněžit jako celek. Uvedené podíly  byly ohodnoceny na částku nejméně 10.000 Kč.

Kupní cena musí být zaplacena na účet insolvenční podstaty před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Dále uhradí kupující také správní poplatky na katastru nemovitostí (2 000 Kč).

Ve lhůtě do 31.8.2021 mi prosím sdělte, a to buď prostřednictvím datové schránky (a97yjwf) jako PDZ nebo doporučeným dopisem, zda máte zájem o koupi těchto nemovitostí. Sdělte také na sebe kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu, pro urychlení komunikace. Prodáno bude nejvyšší nabídce, čili můžete nabídnout i částku vyšší, než je uvedena zde.

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!