MANE-TRANS – zpeněžení motocyklu BMW 259 R 1 1000 RT

Značka: 994830

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

04.12.2020
20.12.2020

Insolvenční správkyně dlužníka MANE-TRANS corp s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Žižkova 303, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 264 97 361, nabízí k prodeji motocykl BMW 259 R 1 1000 RT, VIN WB10413A6VZD06525, barva červená, rok výroby 1998, STK do 05/2022, počet ujetých kilometrů 62 769 km, kufry v barvě motocyklu. SPZ jsou uloženy v depozitu.

 

Motocykl je po kompletním servisu a je v zachovalém stavu. Motocykl bude zpeněžován ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni prodeje. Prohlídka majetku je možná po předchozí dohodě v místě umístění, tedy v Ostravě.

 

Zájemce může činit nabídku jen písemně a doručit ji insolvenční správkyni na adresu JUDr. Kateřina Martínková, Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 či emailem na katerina.martinkova@akostrava.cz, a to nejpozději do 20.12.2020.

 

Minimální výše kupní ceny je stanovena na částku ve výši 45.000,- Kč.

 

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou či nabídku nejvýhodnější ke dni jejího využití, pokud tato nabídka splňovat podmínky, za kterých udělí souhlas k prodeji insolvenční soud.

 

Bude-li nabídka zájemce využita, bude uzavřena kupní smlouva s těmito podstatnými náležitostmi prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy
 • zájemce převezme předmět koupě nejpozději v den uzavření kupní smlouvy či v jiné krátké lhůtě, která bude dohodnuta, a to na své náklady
 • motocykl kupující nabyde ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku
 • zájemce, jehož nabídka bude vybrána, bude vyzván insolvenční správkyní k zaplacení nabízené kupní ceny ve lhůtě 7 dnů ode dne učinění výzvy a k uzavření kupní smlouvy nejpozději ve lhůtě 7 dnů po složení kupní ceny.

 

Písemná nabídka zájemce, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • výše kupní ceny včetně DPH

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky. Výzvy ke složení kupní ceny či k uzavření kupní smlouvy budou zájemci doručovány na uvedenou emailovou adresu v nabídce nebo na doručovací adresu. V případě, že zájemce nebude postupovat podle výzvy insolvenční správkyně ke složení kupní ceny, má se za to, že od nabídky odstoupil.


Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 16.05.2024 Celá ČR 15 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 21.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 03.05.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!