mobilní telefon Apple iPhone 11

Značka: UNQ Apple iPhone 11

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

28.02.2023
21.03.2023

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 10962/2022-A-13 ze dne 23.2.2022 byl zjištěn úpadek dlužníka UNQ s.r.o., IČO 020 03 431, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava. Na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Markéta Úradníčková, se sídlem Brněnská 2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 10962/2022-B16 ze dne 16.2.2023 byl dán soudem  insolvenčnímu správci souhlas k prodeji níže uvedených movitých věcí nacházející se v majetkové podstatě dlužníka:

pod položkou č. 2 – mobilní telefon Apple iPhone 11 64 GB, IMEI 35292011095729, číslo modelu F4GC7R1PN735, barva černá,  bez příslušenství

Insolvenční správce tímto nabízí výše uvedenou movitou věc přímým prodeje mimo dražbu nejvyšší nabídce, a to za následujících podmínek:

 • zájemci mohou nabídky podávat nejpozději do 9:00 do 20.3.2023
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka
 • veškeré poplatky související s prodejem, zejména poplatky související s předáním, nese kupující
 • insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky zájemců či od prodeje upustit
 • nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 zákona č. 89/012 Sb., občanský zákoník
 • prodávající nepřebírá jakoukoliv záruku ani odpovědnost za stav nebo kvalitu nebo vlastnost prodávané movité věci

Osobní předání možné v sídle insolvenčního správce na adrese Brněnská 2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence.uradnickova@gmail.com.  Do předmětu zprávy je třeba uvést: mobilní telefon Apple iPhone 11


Informace o zadavateli

aknis@aknis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 13.07.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!