mobilní telefon Xiaomi Redi 9AT

Značka: UNQ - Xiaomi Redmi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

28.02.2023
21.03.2023

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 10962/2022-A-13 ze dne 23.2.2022 byl zjištěn úpadek dlužníka UNQ s.r.o., IČO 020 03 431, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava. Na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Markéta Úradníčková, se sídlem Brněnská 2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 10962/2022-B16 ze dne 16.2.2023 byl dán soudem  insolvenčnímu správci souhlas k prodeji níže uvedených movitých věcí nacházející se v majetkové podstatě dlužníka:

pod položkou č. 4 – mobilní telefon Xiaomi Redmi 9AT Granite Gray, 32 BG, IMEI  861422051838310, nový – zabalený v původním obalu. Rok zakoupení 12/2020

 

Insolvenční správce tímto nabízí výše uvedenou movitou věc přímým prodeje mimo dražbu nejvyšší nabídce, a to za následujících podmínek:

 • zájemci mohou nabídky podávat nejpozději do 9:00 do 20.3.2023
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka
 • veškeré poplatky související s prodejem, zejména poplatky související s předáním, nese kupující
 • insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky zájemců či od prodeje upustit
 • nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 zákona č. 89/012 Sb., občanský zákoník
 • prodávající nepřebírá jakoukoliv záruku ani odpovědnost za stav nebo kvalitu nebo vlastnost prodávané movité věci

Osobní předání možné v sídle insolvenčního správce na adrese Brněnská 2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence.uradnickova@gmail.com.  Do předmětu zprávy je třeba uvést: mobilní telefon XIAOMI REDMI 9AT.


Informace o zadavateli

aknis@aknis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 16.05.2024 Celá ČR 15 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 21.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 03.05.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!