Motocykl VG5 Yamaha VP300 Versity

advokat@aknovakova.eu

Motocykl VG5 Yamaha VP300 Versity

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 28130/2019-B-14 ze dne 21.08.2020 bylo schváleno oddlužení dlužníka Jakuba Vaněčka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníka, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

  • Motocykl VG5 Yamaha VP300 Versity (SH01), RZ: 4Z 6005, VIN: VG5SH012000002686, barva černá.

Vozidlo je dle informací insolvenční správkyně pojízdné. Vozidlo bylo prvně registrováno v ČR dne 08.08.2003.

Podmínky prodeje:

  1. Movitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce,
  2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
  3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
  4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
  5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
  6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
  7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Vaše nabídky předkládejte nejpozději do 13.11.2020, kdy proběhne jejich vyhodnocení.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Movité věci

06.10.2020
13.11.2020


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu

Související inzeráty