Movité věci GORAM spol. s r.o. – Litomyšl

Značka: 5211

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Tyršova 231, Město, Litomyšl, Česko

Kraj: Celá ČR, Pardubický kraj

Movité věci

29.11.2021
31.01.2022

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: GORAM spol. s r.o., Kralická 950/1, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČ: 402 33 693, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k přímému prodeji níže popsané movité věci sepsané do majetkové podstaty dlužníka pod položkami č. 67 – 79, a to:

67) Dalekohled, 6 ks,

68) Golfové hole, 25 ks,

69) Kancelářský odkladač, černý, 13 ks,

70) Kancelářský odkladač, modrý, 3 ks,

71) Kancelářský odkladač, pískový, 1 ks,

72) Laminovací folie A3, 5 balení á 100 ks,

73) Podsedáky černé, 140 ks,

74) Minikufr Tonino Lamborghini,

75) Skleněné podtácky Pilsner Urquell, 100 ks,

76) Skleničky Rudolf Jelínek, 60 ks,

77) Aktovka Tonino Lamborghini,

78) Futrál na obleky T-Mobile,

79) Golfový bag Odyssey.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvýhodnější nabídce k prodeji nabízených věcí jako celku i po jednotlivých položkách (tj. u těchto položek lze činit i nabídky pouze na konkrétní položky, avšak preferován bude prodej celku),
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny (a uvedení, zda se jedná o cenu za celek či určitou položku) a musí být zaslána nejpozději do 31.01.2022 včetně na adresu insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej movitých věcí ve stavu jak stojí a leží,
 • v nabídce uvede své identifikační údaje.

Movité věci pod položkami č. 67 – 79 se nacházejí v sídle insolvenčního správce na adrese Litomyšli, Tyršova 231, PSČ 570 01. Na této adrese budou movité věci kupujícímu předány.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz). Na uvedených kontaktních údajích lze vyžádat i doplňující informace k nabízenému majetku, zejména pak jeho fotografie.


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!