Movité věci – nářadí dle seznamu

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha, Česko

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

18.10.2021
29.10.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Jaroslava Čumpela, nar. 22. 6. 1951, IČ 101 60 256, bytem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření
smlouvy o prodeji movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka – v soupisu majetkové podstaty sepsaných v oddílu II. Movitý majetek pod položkou č. 4. až 8, 10 a 12 až 19:
4. elektrické ruční nářadí vč. vrtáků
5. vitríny, podia, sklad, AL profil, magnety na přichycení deskového materiálu, zámky – odlitky ze zinkové slitiny a nerezu
6. hliníkový žebřík, schůdky, stojan
7. ocelové rukavice
8. montážní svorky
10. ocelový věšák
12. brusky
13. kompresor
14. kopie – odlitek benzinové pumpy
15. montážní dřevěné kozy 4 ks
16. hliníkový přízemní vozík
17. průmyslový vysavač
18. ruční nářadí pro domácí dílnu (kladiva, kleště, úhelníky, svěrky a další)
19. rozbrušovačka vč. kotoučů.

(dále jen „předmět prodeje“).

Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o prodeji bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 29. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!