movité věci – vybavení restauračního zařízení

Značka: KSBR 53 INS 16378/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nedašov, Dolní Lhota

Kraj: Zlínský kraj

Movité věci

29.10.2019
30.11.2021

Insolvenční správkyně JUDr. Olga Staňková, LL.M., MBA nabízí z majetkové podstaty dlužníka Jana Šenkeříka /řízeni vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 53 INS 16378/2018/ k prodeji mimo dražbu movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty zveřejněném v ins. rejstříku v oddíle II. dne 11. 3. 2015 pod pol. č. 1 – 34, a to vybavení z restauračního zařízení – soupis uveden v příloze.9

Podmínky prodeje :

– prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny došlé nabídky odmítnout
– kupní cena bude uhrazena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak
– veškeré náklady spojené s převzetím a odvozem prodeje hradí kupující
– předmět prodeje se prodává úhrnkem, tzn. bez záruky za případné vady v místě, kde se nachází /Nedašov, Dolní Lhota/
– správce upřednostňuje nabídky na odkup věcí jako celku

Termín podání nabídek: 30. 11. 2021

V případě zájmu zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, tzn. pořadové číslo položky v soupisu majetkové podstaty a jeho název a současně nabízenou kupní cenu na el. adresu – email : olga.stankova@seznam.cz

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit. Prohlídku lze uskutečnit po předchozí telefonické domluvě.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Olga Staňková olga.stankova@seznam.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!