Movitý majetek z majetkové podstaty ERLANG TB s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

30.05.2024
05.07.2024

AMBINS v.o.s. jako insolvenční správce v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 14 INS 15783 / 2023 dlužníka ERLANG TB s.r.o. nabízí majetek sepsaný do majetkové podstaty, konkrétně:
– položka č. 2 soupisu majetkové podstaty = elektronika – počítač a notebook – viz přiložené foto

Podmínky prodeje:
– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
– náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu zpeněžení, hradí kupující ze svého nad rámec kupní ceny,
– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, insolvenční správce ani dlužník neodpovídají za žádné jeho vady,
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a nemají nárok na náhradu nákladů jakýchkoli nákladů s případnou koupí majetku,
– nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu,
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců.

Nabídka musí obsahovat alespoň:
– identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození a -mailový a telefonický kontakt),
– označení poptávaného majetku a nabízenou kupní cenu v Kč.

V případě zájmu o více položek majetku není potřeba zasílat více samostatných nabídek, ale je třeba vždy uvést ke každé konkrétní položce majetku i konkrétní nabízenou cenu za konkrétní položku majetku, ev. uvést, že máte zájem pouze o všechny položky majetku společně (aby bylo možné nabídky posoudit a vyhodnotit jejich výhodnost).

Případné dotazy zasílejte na email kaduch@ambins.cz.
Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím v elektronické formě na email kaduch@ambins.cz, nebo datovou schránkou s ID DS: sgsjsek, nebo poštovní zásilkou na adresu AMBINS v.o.s., Střelniční 1954/12, 702 00 Ostrava, nejpozději do 4.7. 2024 (do tohoto data musí být nabídky doručeny).


Informace o zadavateli

kancelar.steska@ambins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!