NABÍDKA ODKUPU VOZIDLA V INSOLVENCI

Značka: Novák Daniel

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

24.06.2020
24.06.2021

Insolvenční správce dlužníka Daniela Nováka, nar. dne 08.11.1996, bytem 267 53  Žebrák, Náměstí 1, Adresa pro doručování: 741 01  Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1580/25

nabízí k prodeji OSOBNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO –  tovární značky a typu Peugeot 407 SW 2,0HDI, VIN: VF36ERHRJ21697942 sepsané v soupise majetkové podstaty dlužníka, a to nejvyšší učiněné nabídce.

Informace o vozidle : stav ukazatele tachometru 246 836 km; rok první registrace 2009; palivo diesel, výkon motoru 100/4000; zdvih.objem motoru 1997 cm3; modrá barva;

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídka musí obsahovat min. :

 1. a) Označení zájemce – jméno, příjmení, RČ a bydliště, nebo obchodní firmu zájemce a IČ
 2. b) Doručovací adresu.
 3. c) Výši nabídky zájemce
 4. d) Termín úhrady kupní ceny, když tato musí být uhrazena nejpozději při uzavření kupní ceny
 5. e) Podpis oprávněné osoby.

Smlouva bude uzavřena s nejvýše nabídnutou cenou.

Nabídka musí být zaslána na adresu : Mgr. Dagmar Cenknerová, Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín v zalepené obálce označené „Nabídka odkupu Peugeot 407“ v termínu do 15.10.2020.

Zasláním nabídky účastník výběrového řízení vyslovuje souhlas s těmito podmínkami výběrového řízení.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte prosím Mgr. Dagmar Cenknerová, tel: 724 068 441, e-mail – cenknerova@cenknerova.cz

Podmínky prodeje:

1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou,
2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny,
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého,
5) Movité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 

Zadavatel inzerátu

Dagmar Cenknerová
Svatopluka Čecha 1580/25
Nový Jičín

cenknerova@cenknerova.cz

tel: 724 068 441


Informace o zadavateli

Dagmar Cenknerová cenknerova@cenknerova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!