Nabídka pohledávek společnosti KOUMARTECH s.r.o., KSBR 38 INS 6575 / 2020

Značka: KSBR 38 INS 6575 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Pohledávky

01.04.2022
30.05.2022

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka KOUMARTECH s.r.o., IČ: 03160319 sídlem Potocká 58/7, 623 00 Brno – Kohoutovice, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

– pohledávka po1 za dlužníkem Radimem Půčkem dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 29. 11. 2021, č.j. 30 Cm 93/2021-175, ve výši 9 281 000,00 Kč (zahájena exekuce);

– pohledávka po2 za dlužníkem Veronikou Mádrovou dle platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Přerově dne 28. dubna 2021, č.j. 8 C 133/2021-13. Náklady řízení 20 618,40 Kč a jistina 177 300,00 Kč (přihlášeno do ins. řízení);

– pohledávka po3 za dlužníkem Jakubem Rebendou dle rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 29. 6. 2021, č.j. 7 C 101/2021-51 (ve znění opravného usnesení ze dne 12. 7. 2021, č.j. 7 C 101/2021-55), jistina ve výši 481 400,00 Kč.

Nabídku nutno dát na každou pohledávku zvlášť v minimální výši: 

– po1: 100.000 Kč,
– po2: 50.000 Kč,
– po3: 172.000 Kč.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek:

– mimo dražbu přímým prodejem,

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před převzetím majetku,

– podklady jsou k dispozici k nahlédnutí po předchozí domluvě na níže uvedeném emailu,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat,

– insolvenční správce neodpovídá za dobytnost výše uvedených pohledávek.

– pohledávky budou postoupeny ke dni uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek, již uhrazené splátky zůstanou v majetkové podstatě.

 

Nabídky je možné podávat do 30. 5. 2022 na email: ir@forteslegal.cz

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!