Nabídka pohledávek z insolvenčního řízení dlužníka Potraviny Delia CZ a.s.

Značka: MSPH 59 INS 5217 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.03.2023
30.04.2023

Insolvenční správce dlužníka Potraviny Delia CZ a.s., IČ: 05803187, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 (dále jen „Společnost“), v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 5217 / 2021, nabízí z majetkové podstaty Společnosti pohledávky zahrnuté do Soupisu majetkové podstaty Společnosti, a to konkrétně položky uvedené v části IV. Pohledávky pod čísly:

1 – Pohledávky ve výši 269 335,- Kč za: Městská část Praha 1, IČO: 00063410, sídlo: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 – Nové Město

2 – Pohledávky ve výši 100 000,- Kč za: Acquisition Capital Property s.r.o., IČO: 09086706, sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

3 – Pohledávky ve výši 79 650,- Kč za: SEDING s.r.o., IČO: 03806839, sídlo: Víta Nejedlého 646, 295 01 Mnichovo Hradiště

4 – Pohledávky ve výši 50 930,- Kč za: Ing. Pavol Krúpa, r.č.: 720306/6233, bytem: Trstínska 11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica

7 – Pohledávky ve výši 25 000,- Kč za: Martin Kejkrt, nar: 11.5.1963, bytem: Bachmačské náměstí 7, 160 00 Praha 6 – Dejvice

8 – Pohledávky ve výši 25 000,- Kč za: Lucie Gertner, nar: 8.1.1978, bytem: Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Nové Město

9 – Pohledávky ve výši 21 360,87 Kč za: STARLIFE s.r.o., IČO: 26772493, sídlo: Palouky 616, 253 01 Hostivice

17 – Pohledávky ve výši 1 064 806,40 Kč za: Alimentari Delia CZ s.r.o., IČO: 07096968, sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

20 – Pohledávky ve výši 9 619,70 Kč za: Františkovy Lázně SAVOY a.s., IČO: 04188080, sídlo: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53204749

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Společnosti k přímému prodeji za podmínek:

– Souhlas insolvenčního soudu s prodejem mimo dražbu;

– Inzerce bude zveřejněna nejméně 30 dní na internetových serverech www.burzaspravcu.cz, www.bazos.cz, www.asis.cz;

– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude odsouhlasena zástupcem věřitelů. 

– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání smlouvy o postoupení pohledávky
– Lhůta k podávání nabídek je do 24.4.2023 (14:00 hod).
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Výběrové řízení nemá ani charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!