Nabídka pohledávky z likvidační podstaty

Značka: 9228641752

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

27.02.2024
27.03.2024

Společnost

 

Morava MRT – Transport s.r.o. „v likvidaci“, IČ 286 41 752, sídlem Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek (dále jen společnost)

 

tímto nabízí k postoupení pohledávku za panem Jaroslavem Buberníkem.

K postoupení je nabízena pohledávka z titulu náhrady škody ve výši 15.686,- Kč a nákladů oprávněného v exekučním řízení.

 

Pohledávka byla společnosti přiznána rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně dne 21.12.2016 sp.zn. 20 T 206/2015.

Pohledávka je vymáhána soudním exekutorem JUDr. Janem Bohutínským, Exekutorský úřad Trutnov (řízení sp.zn. 158 EX 582/23).

Na pohledávku nebylo doposud čehokoliv vymoženo.

Záloha na náklady exekuce nebyla společností složena.

 

Rozsudek a vyrozumění o zahájení exekuce (ve zkrácené podobě) tvoří součást tohoto inzerátu.

 

V případě zájmu zašlete svou nabídku poštou na adresu: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, nebo e-mailem na: badura@insolvenceok.cz.

Obálku (či nabídku odeslanou e-mailem) označte nápisem: “Nabídka MORAVA”.

V nabídce musí být uvedena kupní cena, musí být označena pohledávka, o kterou má nabízející zájem, a musí být označena osoba, která nabídku podává (jménem/názvem, RČ/IČ, adresou bydliště/sídla), a kontakt na tuto osobu.

 

Dalšími podmínkami jsou:

Zájemci nemají nárok na úhradu nákladu spojených s nabídkou, s nabídkovým řízením.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu kteroukoliv nabídku, měnit podmínky nabídkového řízení, nabídkové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

Postupník uhradí náklady na postoupení.

Postupník uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek na účet likvidační podstaty.

Postupník nabyde pohledávku bez nároku na uplatnění odpovědnosti za vady, postupitel nebude přebírat záruky za dobytnost pohledávek, za jejich vymahatelnost a nebude odpovídat ani za úplnost a správnost předaných podkladů.

Přílohami smlouvy o postoupení pohledávek budou rozsudek a vyrozumění o zahájení exekuce, pokud nebude domluveno jinak.

 

Kritériem hodnocení nabídek je výše nabídnuté kupní ceny.

 

Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na den 27.2.2024 (do 24:00).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

 

S úctou

Morava MRT – Transport s.r.o. „v likvidaci“

AAA INSOLVENCE OK v.o.s., likvidátor

Mgr. Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M., ohlášený společník


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!