Nabídka pohledávky z likvidační podstaty

Značka: 0054

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

20.09.2019
19.09.2020

Likvidátor společnosti

TECHSTROJ, s.r.o. „v likvidaci“, IČ 258 64 777, sídlem Hranice IV – Drahotuše, Drahotuše 189, 753 61 Hranice 4 (dále jen společnost)

tímto nabízí k postoupení pohledávku společnosti za panem Vladimírem Hořínem.

 

Pohledávka byla společnosti přiznána Platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově dne 27.10.2005 čj. 23 Ro 350/2005-14 ve výši 12.454,80 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 6,5% z částky 12.454,80 Kč do zaplacení.

Pohledávka je vymáhána soudním exekutorem Mgr. René Mohylou, Exekutorský úřad Přerov.

 

V případě zájmu zašlete svou nabídku poštou na adresu: Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, nebo e-mailem na: mitinova2@seznam.cz.

Obálku či nabídku odeslanou e-mailem označte nápisem: „Nabídka TECHSTROJ“.

 

Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na 3.11.2019 (do 24:00).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 15.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!