Nabídka pohledávky z likvidační podstaty

Značka: 0110

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.04.2024
15.05.2024

Společnost

 

Samiec s.r.o. „v likvidaci“, IČ 278 57 581, sídlem Frýdlantská 2166, Místek, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen společnost)

 

tímto nabízí k postoupení pohledávky:

 

 • za panem Zdeňkem Rudolfem.

 

K postoupení jsou nabízena pohledávky z titulu náhrady škody (2) a nákladů řízení (1).

Tyto pohledávky ke dni 14.3.2024 činí 6.886.846,50 Kč, kde škoda činí 6.883.874,00 Kč a náklady řízení činí 2.972,50 Kč.

O nákladech oprávněného v exekučním řízení nebylo doposud soudním exekutorem rozhodnuto.

 

Pohledávky byly společnosti přiznány:

1) rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.11.2022 čj. 43 Cm 59/2022-98.

2) rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.6.2022 čj. 5 Cm 61/2022-100.

3) usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.5.2022 čj. 15 Cm 31/2021-97 a ze dne 14.9.2022 čj. 15 Cm 31/2021-125.

Pohledávky jsou vymáhány soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek (řízení sp.zn. 142 EX 00051/23).

Na pohledávky nebylo doposud čehokoliv vymoženo.

Záloha na náklady exekuce nebyla společností složena.

 

Rozsudky a vyrozumění o zahájení exekuce (ve zkrácené podobě) tvoří součást tohoto inzerátu.

 

 • za společností VOKD, a.s.

 

K postoupení je nabízena pohledávka uplatněná v insolvenčním řízení sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014 (v insolvenčním rejstříku zveřejněno na čl. P147) a v insolvenčním řízení zjištěna (v insolvenčním rejstříku zveřejněno na čl. B-25) ve výši 256.112,16 Kč.

 

 

V případě zájmu zašlete svou nabídku poštou na adresu: Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, nebo e-mailem na: mitinova2@seznam.cz.

Obálku (či nabídku odeslanou e-mailem) označte nápisem: “Nabídka SAMIEC”.

V nabídce musí být uvedena kupní cena, musí být označena pohledávka, o kterou má nabízející zájem, a musí být označena osoba, která nabídku podává (jménem/názvem, RČ/IČ, adresou bydliště/sídla), a kontakt na tuto osobu.

 

Dalšími podmínkami jsou:

Zájemci nemají nárok na úhradu nákladu spojených s nabídkou, s nabídkovým řízením.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu kteroukoliv nabídku, měnit podmínky nabídkového řízení, nabídkové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

Postupník uhradí náklady na postoupení.

Postupník uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek na účet likvidační podstaty.

Postupník nabyde pohledávku bez nároku na uplatnění odpovědnosti za vady, postupitel nebude přebírat záruky za dobytnost pohledávek, za jejich vymahatelnost a nebude odpovídat ani za úplnost a správnost předaných podkladů.

Přílohami smlouvy o postoupení pohledávek budou žaloba, rozsudek a vyrozumění o zahájení exekuce, pokud nebude domluveno jinak.

 

Kritériem hodnocení nabídek je výše nabídnuté kupní ceny.

 

Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na den 15.5.2024 (do 24:00).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

 

S úctou

Samiec s.r.o. „v likvidaci“

Ing. Martina Mitinová, likvidátor


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!