Nabídka prodeje movitých věcí dlužníka

Značka: KSUL 74 INS 16149 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

06.01.2022
31.12.2023

Insolvenční správce dlužníka: Minda KTSN Plastic Solutions s.r.o., IČO: 03493857, sídlem Přestanov 113, 403 17 Přestanov, projednávané pod sp. zn. KSUL 74 INS 16149 / 2020, prodá z majetkové podstaty dlužníka movité věci sepsané pod položkami č. 4 až 13 soupisu majetkové podstaty: – regál modrý – 11 ks – židle kancelářská – modrá – 26 ks – stůl kulatý – 2 ks, část – čtyřdílný konferenční stůl – židle kancelářská – 6 ks – stůl kancelářský rohový s šuplíky – 3 ks – stůl kancelářský – 2 ks – kancelářská skříňka na šanony – kancelářský skříňka – pořadač – lednice   Zvláštní podmínky prodeje: – prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, – kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy – náklady spojené s převzetím předmětu prodeje hradí kupující – předmět prodeje se prodává jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí – nabídnutá cena musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout   Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky. Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@clmz.cz

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 16.05.2024 Celá ČR 15 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 21.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 03.05.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!