Nabídka prodeje movitých věcí dlužníka

Značka: MSPH 91 INS 828/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

26.08.2020
02.11.2020

Insolvenční správce dlužníka: Violetsense, s.r.o., IČO 02820889, se sídlem U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1, projednávané pod sp. zn. MSPH 91 INS 828/2019, prodá z majetkové podstaty dlužníka movité věci sepsané pod položkami č. 3 až 16 soupisu majetkové podstaty (viz připojený soubor).

Zvláštní podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s převzetím předmětu prodeje hradí kupující (věci jsou umístěné v Písku)

– předmět prodeje se prodává jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

– nabídnutá cena musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573.

Uzávěrka došlých nabídek: 2.11.2020

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@clmz.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!