Nabídka prodeje pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

linha@ak-cupka.cz

Nabídka prodeje pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

Insolvenční správce dlužníka: iConsulting 4 Companies s.r.o., IČ: 01606107, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, v insolvenční věci vedené pod sp. zn. MSPH 96 INS 25134/2016, úplatně postoupí pohledávky zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 20.11.2018, zveřejněným na č.d. MSPH 96 INS 25134/2016-B-19 dne 22.11.2018.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce po odsouhlasení její výše věřitelským výborem,

– cena za postoupení bude uhrazena před podpisem smlouvy,

– nabídnutá cena musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573 nebo linha@ak-cupka.cz

Uzávěrka došlých nabídek: 30.4.2019

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

Pohledávky

14.03.2019
13.03.2020


Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@ak-cupka.cz

Související inzeráty